Kana
<Japanese> The two Japanese syllabaries, hiragana and katakana.< Previous Terms Terms Containing kana Next Terms >
kahuna
Kaleidoscope
Kali
kamikaze packet
Kamin's interpreters
Basic Multilingual Plane
hiragana
Hyperion
kana
kanji
kangaroo code
kanji
KAOS
KAP
Karel