TLS
Transport Layer Security protocol

< Previous Terms Terms Containing TLS Next Terms >
TLB
TLD
TLI
TL/I
T Lisp
Descriptive Top-Level Specification
RFC 2246
TLAs
Transport Layer Security protocol
U.S. Robotics, Inc.
TM
tm
(TM)
TMDL
TMG